Loading

Mobil Sağlık Hizmetleri

İşe Başlarken;


İşe Giriş Sağlık Raporu


6331 sayılı Yasa’nın “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre de işverenler işçilerin, İşe girişlerinde,İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.


Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.


Hizmet İşyerlerinde ve Mobil araçlar ile sağlanmaktadır.


Odyometri İşitme Testi (Yoğun Ve Sürekli Sesli Ortamlarda Çalışanlar İçin)

Akciğer Grafisi

Solunum Fonksiyon Testi (Toz Ve Benzeri Etkenlerin Yoğun Olduğu Ortamlarda Çalışanlar İçin)

Bulaşıcı Hastalıklara Karşı; Hepatit B, Tetanos Aşıları

Portör Taraması


İşyerlerine Yönelik Laboratuar Tetkikleri


Tam kan Sayımı ( Hemogram )

Kan Grubu (kan grubu kartı)

HBsAg

Anti HBsAg

AST – ALT

Sedimantasyon

Bun – Kreatinin

Kanda Kurşun ve Kimyasal Maddeler Testi

Tam İdrar Tahlili ( TİT )

Karaciğer Fonksiyon Testleri ( SGOT, SGPT, GAMA-GT )

Böbrek Fonksiyon Testleri ( Üre, Kreatinin )

Hepatit A/B/C testleri

Serolojik tetkikler

Toksikolojik Tetkikler İdrarda/Kanda kurşun

İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit, vb.


KORUYUCU HEKİMLİK


Tetanos aşıları

Hepatit Testleri sonucu uygun hastalara hepatit aşısı uygulanmaktadır.

Grip aşıları