Loading

Ortam Ölçümleri

İnsan ömrünün %90″ı kapalı alanlarda geçmektedir. Laboratuvarımız, gününüzün önemli bir kısmını harcadığınız çalışma ortamınızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir. Laboratuvarımızda NIOSH, OSHA, ASTM standartlarına bağlı detaylı, parametre bazında ölçümler yapılmaktadır.


6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre işletmelerde ölçümler yapılarak, haritalandırma ve raporlama yapılmaktadır.


Ölçüm konularımız;


Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler


» Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)

» Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

» Ortam Gürültü Ölçümü

» Ortam Titreşim Ölçümü

» Ortam Kimyasal Ölçümü

» Ortam Aydınlatma Ölçümü

» Termal Konfor Ölçümü

» Ortam VOC Ölçümleri

» Benzen Ölçümü

» Ksilen Ölçümü

» Formaldehit Ölçümü

» Toluen Ölçümü

» Amonyak Ölçümü (NH2)

» Hidrojen Sülfür Ölçümü (H2S)

» Azotoksitler Ölçümü (NOx)

» Oksijen Ölçümü (O2)

» Karbonmonoksit Ölçümü (CO)

» Kükürtdioksit Ölçümü (SO2)

» Sülfirikasit Ölçümü (H2SO4)


Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)


» İş Hijyeni Ölçümleri

» Gürültü Maruziyeti Ölçümü

» Titreşim Maruziyeti Ölçümü

» Gaz Maruziyeti Ölçümü

» Toz Maruziyeti Ölçümü

» VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü