Loading

Çevre – Atık Yönetimi

İşimtekin olarak firmaların atıklarının yönetimi konusunda mevzuata uygun şekilde davranmaları için danışmanlık hizmeti veriyoruz.


Çeşitli sanayi kollarındaki tesislere atık alanı oluşturulması, tehlikeli atıklarının yönetimi konularında ihtiyaç duyması halinde mevzuata uygun hareket edilmesi için yönetmeliklerin ve yasaların ön gördüğü standartlara göre önerilerde bulunularak firmaların bünyesindeki atıkları en doğru şekilde yönetilmesini sağlamaktayız.


» Tehlikeli atık geri kazanım

» Ambalaj atığı geri kazanım

» Tehlikesiz atık geri kazanım

» Atık yönetim hizmet desteği

» Atık lojistik hizmeti