Loading

Su Arıtım Sistemleri

İşimtekin, içme suyu, endüstriyel proses suları ve atık suların arıtımı için proses tasarımı, mühendislik, inşaat, montaj, proje yönetimi ve denetimi hizmetleri verir.


Atık su bertaraf sistemlerinin, projelendirme ve taahhütleri konusunda hizmet veren firmamız; evsel nitelikli atık su oluşturan yerleşimler için biyolojik arıtma tesisleri kurmakta, işletmekte ve ilgili tesisin yasal mevzuat açısından alıcı ortama deşarj izni alınacak hale getirilmesine kadar, gerekli işlemleri yapmaktadır.

Endüstriyel tesislerde ise prosese ve atıksu kalitesine bağlı olarak kimyasal arıtma, kimyasal+biyolojik arıtma, ileri arıtma sistemleri projelendirme, uygulama ve işletme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İşimtekin, halihazırda işletilmekte olan arıtma tesislerinde, haftalık ve aylık bakım servisleri vermekte, arıtma tesisinin işletilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.