Loading

SağlıkOperasyonel Proje Planlama

Proje hedeflerine göre, operasyonel gereklilikler ile tasarım kriterleri göz önüne alınarak detaylı bir değerlendirme raporu hazırlanır. Değerlendirme raporunda belirlenen kritik süreçlere uygun operasyonel proje planı oluşturulur.


Medikal Cihaz Planlama

Projenin tasarım kriterlerine en uygun şekilde cihaz planlaması yapılarak süreç en hızlı şekilde yürütülür.


Medikal Cihaz Temini

Projenin tüm süreçleri birlikte değerlendirilerek, en uygun zamanda, cihaz temini, kurulumu ve devreye alınması işleri tamamlanır. Cihazların test ve uygulama eğitim süreçleri de ilgili iş akış planına dahil edilir.


Medikal Gaz Sistemleri Proje Uygulamaları

Medikal gaz sistemleri projeleri hatasız ve kusursuz şekilde tasarlanarak, uygulama, test ve kontrol aşamaları mükemmel şekilde yerine getirilir.


 İş Akış Kontrolü

Proje iş akış şemasında yapılacak olan tüm faaliyetler listelenir ve buna uygun bir iş akış raporu hazırlanır. Bu rapor sürekli olarak gözden geçirilip, güncellenerek terminlere uyulması sağlanır.


Teknik Servis

Alanında uzman teknik ekip ekipler ile proje kapsamındaki tüm cihazların test, devreye alma ve  yedek parça hizmeti sağlanır.