Loading

OSGB nedir?

OSGB NEDİR?


Bir veya birden fazla işyerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere il sınırları veya sınır komşusu il sınırları içinde, işyeri dışında kurulmak üzere oluşturulmuş olan gerekli donanım ve personele sahip ortak sağlık ve güvenlik biriminin adıdır.


OSGB NİN AMAÇLARI


• İşyerlerinde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek.

• İşçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmektir.


OSGB NİN TEMEL GÖREVLERİ


• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti başlığı altında; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayabilmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulamak,

uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, işçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek.

• Siz işinizi yaparken biz; işçilerinizin iş sağlığını ve güvenliğini düşünelim.

• Tek merkezden planlama, uygulama ve denetleme hizmeti sunalım.

• Arşiv ve dosyalama hizmetlerini tek merkezden yapalım.


OSGB NİN İŞÇİ VE İŞYERİNE FAYDALARI


• İşletmelerin, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri tek bir organizasyon tarafından yürütülür.


Bu Hizmetler:

• Hastalık şikayetiyle gerçekleştirilen sağlık hizmetleri.

• İşe giriş, periyodik ve portör muayeneleri.

• İş kazası ve meslek hastalıkları çalışmaları.

• İş göremez/çalışabilir kağıtlarının düzenlenmesi.

• İstirahat ve ilaç raporlarının verilmesi.

• İlkyardım ve acil müdahale hizmetleri organizasyonunu sağlayarak, personelin eğitim çalışmalarını yürütmek.

• İşçileri, işyeri sağlık tehlikeleriyle ilgili konularda ve sağlık muayenelerinin sonuçları hakkında bilgilendirmek.

• İzlenmesi ve koruma altına alınması gereken personeli bilgilendirerek risk değerlendirmelerini yapmak.